DOKUMENTER

Vedtægter
Vedtægter februar 2016
Vedtægter februar 2013

Årsregnskaber

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015
Årsregnskab 2013
Årsregnskab 2012

Ordensregler
Husorden 2016

Ordensregler-Altaner

Valuarvurderinger
Valuarvurdering januar 2010

Tilstandsrapporter
Tilstandsrapport marts 2009

Energimærkninger
Energimærkning 2009

Fremlejekontrakt - se nedenfor!
Fremlejekontrakt 2009

Vedr. fremleje: 
Jf. vedtægternes § 11, stk. 2 skal bestyrelsen give tilladelse til fremlejen. Tilladelse kan kun gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.